не участвувам

словосъч. - не съм замесен, не вземам участие, нямам пръст, стоя настрана

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • участвувам — гл. намесвам се, вземам участие, имам дял, имам пай, имам пръст, замесен съм, объркан съм, бъркам се, вмесвам се, свързвам се, свързан съм, участник съм, съучастник съм гл. помагам, съдействувам гл. фигурирам, явявам се …   Български синонимен речник

  • бъркам се — гл. вмесвам се, намесвам се, вземам участие, участвувам, замесвам се, забърквам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, завирам се гл. обърквам се, сгрешавам, правя грешка гл. намесвам, преча, меся се …   Български синонимен речник

  • вземам участие — словосъч. участвувам, имам дял, имам пръст, бъркам се, намесвам се …   Български синонимен речник

  • влизам — гл. встъпвам, пристъпвам, преминавам, навлизам, задълбочавам се, прониквам, примъквам се, провирам се, минавам гл. участвувам, включвам се, вземам участие, сътруднича, съдействувам гл. съдържам се, вмествам се, побирам се …   Български синонимен речник

  • вмесвам се — гл. меся се, вземам участие, участвувам, посреднича, интервенирам, намесвам се, замесвам се, влизам, бъркам се, бутам се, мушкам се, навирам се, пъхам си носа гл. налитам, натъквам се, вмъквам се …   Български синонимен речник

  • замесвам се — гл. вмесвам се, вмъквам се, вземам участие, участвувам, намесвам се, влизам, бъркам се, бутам се, мушкам се, забърквам се …   Български синонимен речник

  • имам пръст — словосъч. имам дял, имам участие, участвувам, забъркан съм …   Български синонимен речник

  • меся се — гл. бъркам се, вмесвам се, вземам участие, участвувам, намесвам се, пъхам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, вра се, завирам се, навирам се, интервенирам гл. намесвам, преча …   Български синонимен речник

  • налягам си дрипите — словосъч. налягам си парцалите, мълча словосъч. не участвувам, кротувам, не действувам, не предприемам, спотайвам се …   Български синонимен речник

  • намесвам се — гл. вмесвам се, интервенирам, бъркам се, пъхам се, мушкам се, замесвам се, меша се, обърквам се, забърквам се, посреднича гл. участвувам, вземам участие гл. обаждам се, изказвам се гл. прекъсвам, подхвърлям, вмятам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.